Steun Wad&Zoo, word donateur!

Als donateur levert u een bijdrage aan de realisatie van Wad&Zoo. U steunt de Stichting Wad&Zoo met een eenmalige bijdrage of een vast bedrag per kalenderjaar. Als particulier kan dat al vanaf € 10,-. Organisaties kunnen doneren vanaf € 250,00. 

Klik hier om u aan te melden als donateur.

Aftrekbaar van de belasting
Voor alle donaties geldt dat deze minimaal voor het lopende kalenderjaar gelden. Opzegging van een periodieke bijdrage vóór 1 december van het lopende jaar en geldt per 1 januari van het komende kalenderjaar. Tussentijdse opzegging geeft u geen recht op restitutie van (een deel van) uw donatie(s) over het lopende jaar. De Stichting Wad&Zoo zal in 2012 de ANBI status verkrijgen. Sinds 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan goede doelinstellingen aftrekbaar van een belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).