Giften voor Wad&Zoo
Als u de Stichting Wad&Zoo op een andere wijze wilt steunen? Dat kan natuurlijk ook door:

Periodieke gift

Met een eenvoudige notariële akte vastgelegd voor minimaal 5 jaar. Dit is een voor de inkomstenbelasting volledig aftrekbare periodieke bijdrage. Voor bijdragen van € 96,00 of meer per kalenderjaar regelt en betaalt de Stichting Wad&Zoo de akte. De periodieke schenking kan jaarlijks of maandelijks automatisch worden afgeschreven.

Eenmalige giften voor een specifiek onderdeel of dieren
U wilt dat uw gift wordt ingezet voor een bepaald onderdeel of dier? Eenmalige giften zijn beperkt aftrekbaar van het belastbaar inkomen en er geldt een drempel .

Opnemen van een goed doel in uw testament
Een nalatenschap van een legaat of erfenis.

Adopteren van een dier of biotoop
Zijn er dieren en/of biotopen die een link hebben met uw bedrijfsnaam of bedrijfsvoering?

Leveren van diensten en/of producten

Samenwerken met Wad&Zoo
        
Als u Wad&Zoo in een nadere onderlinge vorm van samenwerking wilt steunen maar uw bedrijf ook wilt presenteren dan bieden wij u graag deze mogelijkheid. Te denken valt hierbij aan:

Een dierenverblijf zowel binnen als buiten

Een thematische tentoonstelling of attractie

Blue Energy, de ontwikkeling en realisatie van een unieke zeewaterwarmtecentrale als onderdeel van Energy Valley.
De optionele zeewaterwarmtecentrale maakt gebruik van de energie in de riviermonding van de Eems, wat resulteert in een zeer milieuvriendelijke energieopwekking. Dit gecombineerd met regionale groene stroom (bijvoorbeeld opgewekt door de windmolens van de Schermdijk) levert een CO2 neutrale bedrijfsvoering.

Specifieke producten en/of diensten