Ja, ik word donateur van Wad&Zoo!
Als donateur onderschrijf ik de missie van Wad&Zoo:
‘Mensen verbinden met de onderwaterwereld van de Eems-Dollard.’
De totale financiering van de realisatie van Wad&Zoo bestaat uit fondsen, subsidies en bijdragen van overheden, financiële instellingen, het bedrijfsleven en particulieren. Als donateur kunt u kiezen uit een eenmalige bijdrage of een machtiging aan de Stichting Wad&Zoo voor een periodieke bijdrage.


*Maak uw keuze:  
Eenmalige bijdrage
Ik maak het eenmalig door mij te doneren bedrag in één keer over op bankrekeningnummer NL91RABO0145730441 ten name van de Stichting Wad&Zoo onder vermelding van‘Donatie Wad&Zoo’.

 
Aantal jaarlijkse donaties
  Hierbij machtig ik de Stichting Wad&Zoo om gedurende jaar per kalenderjaar een bedrag van € af te schrijven van rekeningnummer
ten name van inzake donatie.

 
Periodieke donatie
  Hierbij machtig ik de Stichting Wad&Zoo tot wederopzegging om per kalenderjaar een bedrag van € af te schrijven van
rekeningnummer
ten name van inzake donatie.
 
Uw gegevens  
Bedrijf of organisatie
  Mevrouw de heer
*Naam:
*Adres:
*Postcode:
*Woonplaats:
*Email:
Eventuele toelichting:
* Is een verplicht veld

Voor alle donaties geldt dat deze minimaal voor het lopende kalenderjaar gelden. Opzegging van een periodieke bijdrage vóór 1 december van het lopende jaar en geldt per 1 januari van het komende kalenderjaar. Tussentijdse opzegging geeft u geen recht op restitutie van (een deel van) uw donatie(s) over het lopende jaar. De Stichting Wad&Zoo zal in 2012 de ANBI status verkrijgen. Sinds 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan goede doelinstellingen aftrekbaar van een belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).