Ja, wij varen mee met Wad&Zoo!
Als Founding Member onderschrijven wij de missie van Wad&Zoo:
‘Mensen verbinden met de onderwaterwereld van de Eems-Dollard.’
De totale financiering van de realisatie van Wad&Zoo bestaat uit fondsen, subsidies en bijdragen van overheden, financiële instellingen, het bedrijfsleven en particulieren. Als Founding Member kunt u kiezen uit een eenmalige bijdrage of een aantal gelijke periodieke bijdragen.


 
  Hierbij verklaart
Naam organisatie
  om meter à € 3,-- per meter symbolisch te zullen meevaren op de Eems om zo bij te dragen aan de realisatie van Wad&Zoo. Dit betekent voor ons een totale financiële bijdrage als Founding Member van €
 
Wij zullen het door ons te doneren bedrag in één keer overmaken op bankrekeningnummer NL91RABO0145730441 ten name van de Stichting Wad&Zoo onder vermelding van‘Founding Member Wad&Zoo’. De Stichting Wad&Zoo stuurt ons eenmalig een factuur.
 
Wij verdelen onze donatie in gelijke deelbedragen over achtereenvolgende kalenderjaren.
De Stichting Wad&Zoo stuurt ons jaarlijks een factuur voor het door ons aangegeven deelbedrag van €

 
Uw gegevens  
  Mevrouw de heer
*Naam:
*Adres:
*Postcode:
*Woonplaats:
*Email:
Eventuele toelichting:
* Is een verplicht veld

De Stichting Wad&Zoo heeft de ANBI status. Sinds 1 januari 2003 zijn giften gedaan aan goede doelinstellingen aftrekbaar van een belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling.